طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه the supreme به فارسی the supreme یعنی چه

the supreme


خداى تعالى ،خداوند متعال ،بارى تعالى ،خداى بزرگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها