معنی و ترجمه کلمه the whole body of a nation به فارسی the whole body of a nation یعنی چه

the whole body of a nation


تمامى ،ملت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها