معنی و ترجمه کلمه therapeusis به فارسی therapeusis یعنی چه

therapeusis


)=therapeutics(مبحث تداوى ،درمان شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها