طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه there is no exception to that rule به فارسی there is no exception to that rule یعنی چه

there is no exception to that rule


قانون ـ فقه : ان قانون استثناء ندارد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها