طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه there was no ring به فارسی there was no ring یعنی چه

there was no ring


کسى تلفن نکرد،کسى زنگ نزد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها