طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه thermal conductance به فارسی thermal conductance یعنی چه

thermal conductance


گرمارسانندگى
شيمى : گرمارسانايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها