معنی و ترجمه کلمه thermoregulator به فارسی thermoregulator یعنی چه

thermoregulator


ترموستات ،دستگاه تنظيم حرارت


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها