معنی و ترجمه کلمه thermoregulator به فارسی thermoregulator یعنی چه

thermoregulator


ترموستات ،دستگاه تنظيم حرارتآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها