معنی و ترجمه کلمه they had words به فارسی they had words یعنی چه

they had words


حرفشان شد،باهم نزاع کردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها