طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه third-class lever به فارسی third-class lever یعنی چه

third-class lever


ورزش : اهرم نوع سوم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها