معنی و ترجمه کلمه threshold logic به فارسی threshold logic یعنی چه

threshold logic


منطق استانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها