طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه through pass به فارسی through pass یعنی چه

through pass


ورزش : پاس کوتاه از ميان مدافعان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها