طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه throughout به فارسی throughout یعنی چه

throughout


سراسر،تماما،از درون و بيرون ،بکلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها