معنی و ترجمه کلمه throwin به فارسی throwin یعنی چه

throwin


(کلاچ را )در دنده انداختن ،تزريق کردن ،مشارکت کردن ،افزودن بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها