معنی و ترجمه کلمه thyrotropic hormone به فارسی thyrotropic hormone یعنی چه

thyrotropic hormone


روانشناسى : هورمون محرک غده تيروئيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها