معنی و ترجمه کلمه time scale به فارسی time scale یعنی چه

time scale


مقياس زمانى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها