طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه timetable به فارسی timetable یعنی چه

timetable


گاه فهرست ،صورت اوقات ،برنامه ساعات کار،جدول ساعات کار
بازرگانى : برنامه زمانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها