معنی و ترجمه کلمه tipster به فارسی tipster یعنی چه

tipster


فروشنده اسرار واطلاعات محرمانه ،خبرچى
ورزش : فروشنده اطلاعات در شرطبندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها