طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to a greatness به فارسی to a greatness یعنی چه

to a greatness


بزرگى يافتن ،به بزرگى رسيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها