طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to be in safe keeping به فارسی to be in safe keeping یعنی چه

to be in safe keeping


درجاى امن بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها