معنی و ترجمه کلمه to be in the pay of any one به فارسی to be in the pay of any one یعنی چه

to be in the pay of any one


مزدورکسى بودن ،درخدمت کسى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها