طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to be in the pay of any one به فارسی to be in the pay of any one یعنی چه

to be in the pay of any one


مزدورکسى بودن ،درخدمت کسى بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها