طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to bite the dust به فارسی to bite the dust یعنی چه

to bite the dust


افتادن ،مردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها