معنی و ترجمه کلمه to by blue muder به فارسی to by blue muder یعنی چه

to by blue muder


فرياد کردن ،دادزدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها