طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to cast about به فارسی to cast about یعنی چه

to cast about


تلاش کردن ،تکادوکردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها