معنی و ترجمه کلمه to clear up به فارسی to clear up یعنی چه

to clear up


واريختن ،روشن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها