طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to clear up به فارسی to clear up یعنی چه

to clear up


واريختن ،روشن کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها