معنی و ترجمه کلمه to conjure up به فارسی to conjure up یعنی چه

to conjure up


با سحر حاضر کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها