معنی و ترجمه کلمه to crack a joke به فارسی to crack a joke یعنی چه

to crack a joke


مزه انداختن ،شوخى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها