طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to crush out به فارسی to crush out یعنی چه

to crush out


پاک کردن ،محو کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها