معنی و ترجمه کلمه to declare war upon a nation به فارسی to declare war upon a nation یعنی چه

to declare war upon a nation


اعلان جنگ به ملتى دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها