معنی و ترجمه کلمه to flip a coin به فارسی to flip a coin یعنی چه

to flip a coin


شيرياخط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها