طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to fly away به فارسی to fly away یعنی چه

to fly away


پريدن ورفتن ،گريختن ،زدن ودر رفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها