معنی و ترجمه کلمه to freeze ones blood به فارسی to freeze ones blood یعنی چه

to freeze ones blood


خون در رگ کسى افسرده( يامنجمدکردن)،کسيرازهره ترک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها