معنی و ترجمه کلمه to gauge a vessel به فارسی to gauge a vessel یعنی چه

to gauge a vessel


مظروف ظرفى راپيمودن يا اندازه گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها