معنی و ترجمه کلمه to give forth به فارسی to give forth یعنی چه

to give forth


بيرون دادن ،منتشرکردن ،انتشاردادن ،گزارش دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها