طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to give prominence to به فارسی to give prominence to یعنی چه

to give prominence to


اهميت دادن ،بزرگ کردن ،برجسته کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها