طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to huddle together به فارسی to huddle together یعنی چه

to huddle together


باهم غنودن ،بهم پيچيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها