معنی و ترجمه کلمه to inflate any one with pride به فارسی to inflate any one with pride یعنی چه

to inflate any one with pride


کسيرا باد کردن ،باد در استين کسى انداختن ،هندوانه زير بغل گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها