معنی و ترجمه کلمه to invert a fraction به فارسی to invert a fraction یعنی چه

to invert a fraction


برخه اى را برگرداندن ،کسرى را معکوس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها