طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to invert a phrase به فارسی to invert a phrase یعنی چه

to invert a phrase


عبارتى را پس و پيش کردن ،عبارتى را قلب کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها