طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to keel over به فارسی to keel over یعنی چه

to keel over


وارونه کردن( ياشدن) ،واژگون کردن( ياشدن) ،ناگهان افتادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها