طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to keep any one waiting به فارسی to keep any one waiting یعنی چه

to keep any one waiting


کسيرا چشم براه( يامنتظر )نگاه داشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها