معنی و ترجمه کلمه to keep it up به فارسی to keep it up یعنی چه

to keep it up


ول نکردن ،شل ندادن ،طاقت اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها