معنی و ترجمه کلمه to lay it on thick به فارسی to lay it on thick یعنی چه

to lay it on thick


گذاردن ،قراردادن ،کارگذاشتن ،نصب کردن ،ساختن ،فرو نشاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها