معنی و ترجمه کلمه to leave school به فارسی to leave school یعنی چه

to leave school


ترک تحصيل کردن ،ازتحصيل دست کشيدن ،ازاموزشگاه يامدرسه بيرون رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها