طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to make mischief به فارسی to make mischief یعنی چه

to make mischief


دو بهم زنى کردن ،نفاق انداختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها