طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to meet half way به فارسی to meet half way یعنی چه

to meet half way


درنيمه راه کسى را ديدن يا برخورد کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها