طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to prefix a chapter to a book به فارسی to prefix a chapter to a book یعنی چه

to prefix a chapter to a book


فصلى بطور ديباچه يا مقدمه در جلو کتابى نوشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها