طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to pretend holiness به فارسی to pretend holiness یعنی چه

to pretend holiness


تقدس بخرج دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها