طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to produce testimony به فارسی to produce testimony یعنی چه

to produce testimony


مدرک ارائه دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها