طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to pursue a plan به فارسی to pursue a plan یعنی چه

to pursue a plan


مطابق طرح يا نقشه اى پيش رفتن ،نقشه اى را دنبال کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها