معنی و ترجمه کلمه to put forth leaves به فارسی to put forth leaves یعنی چه

to put forth leaves


برگ بيرون اوردن ،برگ دادن ،برگ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها